Komradio

Vi har ett hundratal Motorola GP300/340 för uthyrning, vi kan även erbjuda reapeter lösningar.